Current exhibitions - Pågående utställningar

Interiör - Studio MA

- Studio MA, Konstrundan 2021

- Galleri Ekvall+Törnblom, Hornsgatan 36 i Stockholm. Samlingsutställning

Studio MAPermanent